Species composition and stability of nekton community structure in Sandu Bay, Fujian Province
Puqing Song,Longshan Lin,Yuan Li,Zhihui Zhong,Ran Zhang
Biodiv Sci . 2015, (4): 519 -526 .  DOI: 10.17520/biods.2014223