Species diversity of fish and its conservation in the mainstream of the lower reaches of Wu River
Qiong Xiao,Zhi Yang,Huiyuan Tang,Pengxiang Duan,Xiaoqing Wang,Tiaoyi Xiao,Xiaoyan Liu
Biodiv Sci . 2015, (4): 499 -506 .  DOI: 10.17520/biods.2014270