Historical retrospect on “Introduction from the Sea” in CITES
Enyuan Fan, Xiangguo Fan, Ying Liu, Zhengguang Zhu, Xiaomei Wang, Yingchun Xing, Baoxiang Liu, Sai He
Biodiv Sci . 2015, (1): 116 -125 .  DOI: 10.17520/biods.2014221