Measuring diversity of tree distribution patterns in natural forests
Gangying Hui,Gongqiao Zhang,Zhonghua Zhao,Yanbo Hu,Chao Bai
Biodiv Sci . 2016, (3): 280 -286 .  DOI: 10.17520/biods.2015237