Morphological variation of non-glandular hairs in cultivated Epimedium sagittatum (Berberidaceae) populations and implications for taxonomy
Yanqin Xu, Wanzhen Cai, Shengfu Hu, Xiaohu Huang, Fei Ge, Ying Wang
Biodiv Sci . 2013, (2): 185 -196 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.12208