An evaluation of the endangerment status of Sinochasea trigyna (Poac- eae) endemic to the Qinghai-Tibet Plateau
Weiwei Li, Hui Zhang, Lina Zhao, Ying Bao, Wenli Chen
Biodiv Sci . 2012, (6): 769 -773 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2012.05016