Suitable winter habitat for Cervus elaphus on the southern slope of the Lesser Xing’an Mountains
Wen Wu, Yuehui Li, Yuanman Hu, Long Chen, Yue Li, Zeming Li, Zhiwen Nie, Tan Chen
Biodiv Sci . 2016, (1): 20 -29 .  DOI: 10.17520/biods.2015177