Structural comparisons of polyhedrin proteins and phylogeny of baculoviruses
Liu Ziye, Qi Yipeng, Wang jiawang, Huang Yongxiu
Biodiv Sci . 1997, (1): 14 -25 .  DOI: 10.17520/biods.1997003