Grouping behavior of the Tibetan gazelle (Procapra picticaudata) in Hoh Xil region, China
LIAN Xin-Ming, SU Jian-Ping, ZHANG Tong-Zuo, CAO Yi-Fan
Biodiv Sci . 2004, (5): 488 -493 .  DOI: 10.17520/biods.2004060