Establishment of a core collection of Changjiang spring sowing soybean
WANG Li-Xia, LI Ying-Hui, LI Wei, ZHU Li, GUAN Yuan, NING Xue-Cheng, GUAN Rong-Xia, LIU Zhang-Xiong, CHANG Ru-Zhen, QIU Li-Juan
Biodiv Sci . 2004, (6): 578 -585 .  DOI: 10.17520/biods.2004073