Species composition and diversity of fig wasps and figs in Yunnan
YANG Da-Rong, XU Lei, PENG Yan-Qiong, WEI Zuo-Dong, DUAN Zhu-Biao
Biodiv Sci . 2004, (6): 611 -617 .  DOI: 10.17520/biods.2004076