The distribution and introduction pathway of alien invasive species in China
XU Hai-Gen, QIANG Sheng, HAN Zheng-Min, GUO Jian-Ying, HUANG Zong-Guo, SUN Hong-Ying, 6, HE Shun-Ping, 7, DING Hui, WU Hai-Rong, WAN Fang-Hao
Biodiv Sci . 2004, (6): 626 -638 .  DOI: 10.17520/biods.2004078