Seed dispersal of the pioneer shrub Rhodomyrtus tomentosa by frugivorous birds and ants
WEI Ming-Si, CHEN Zhang-He, REN Hai, ZOU Fa-Sheng, YIN Zuo-Yun,
Biodiv Sci . 2004, (5): 494 -500 .  DOI: 10.17520/biods.2004061