Soil bacterial diversity in the Baotianman deciduous broad-leaved forest
Aihua Zhao, Xiaojun Du, Jing Zang, Shouren Zhang, Zhihua Jiao
Biodiv Sci . 2015, (5): 649 -657 .  DOI: 10.17520/biods.2015032