Genetic diversity in six natural populations of Betula luminifera from southern China
Junhong Zhang, Huahong Huang, Zaikang Tong, Longjun Cheng, Yuelong Liang, Yiliang Chen
Biodiv Sci . 2010, (3): 233 -240 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2010.233