Effect of anthropogenic disturbance on Lady Amherst’s pheasant ( Chrysolophus amherstiae) activity
Yuanfang Hu, Binqiang Li, Dan Liang, Xingquan Li, Lanxiang Liu, Jiawei Yang, Xu Luo
Biodiv Sci . 2022, (8): 21484 .  DOI: 10.17520/biods.2021484