Spatial pattern of soil multifunctionality and its correlation with environmental and vegetation factors in the Junggar Desert, China
Shihang Zhang, Ye Tao, Yusen Chen, Hao Guo, Yongxing Lu, Xing Guo, Chaohong Liu, Xiaobing Zhou, Yuanming Zhang
Biodiv Sci . 2022, (8): 22097 .  DOI: 10.17520/biods.2022097