Camera-trapping study of marbled cat ( Pardofelis marmorata) in Tengchong area of Mt. Gaoligongshan, Yunnan
Fei Li, Xiangyuan Huang, Xingchao Zhang, Tsz Kin Au, Bosco Pui Lok Chan
Biodiv Sci . 2022, (9): 22089 .  DOI: 10.17520/biods.2022089