Soil bacterial diversity and function in semi-arid forest parks in Baotou City
Xuan Zhang, Wei Du, Ying Xu, Yonglong Wang
Biodiv Sci . 2022, (7): 22245 .  DOI: 10.17520/biods.2022245