Explore the distribution and influencing factors of fish in major rivers in Beijing with eDNA metabarcoding technology
Mei Shen, Ningning Guo, Zunlan Luo, Xiaochen Guo, Guang Sun, Nengwen Xiao
Biodiv Sci . 2022, (7): 22240 .  DOI: 10.17520/biods.2022240