Dynamics of soil nematode community during the succession of forests in southern subtropical China
Wenjia Wu, Ye Yuan, Jing Zhang, Lixia Zhou, Jun Wang, Hai Ren, Zhanfeng Liu
Biodiv Sci . 2022, (12): 22205 .  DOI: 10.17520/biods.2022205