Effects of habitat fragmentation on avian nest predation risk in Thousand Island Lake, Zhejiang Province
Sun Jiji, Wang Siyu, Wang Yanping, Shao Deyu, Ding Ping
Biodiv Sci . 2011, (5): 528 -534 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.07036