Thirty-year changes of vascular plants in Beijing
Qinwen Lin, Chaoran Wu, Xia Cui, Jinshuang Ma
Biodiv Sci . 2022, (6): 22107 .  DOI: 10.17520/biods.2022107