A spatiotemporal analysis of human digital footprint and the human activities exposure of grassland biomass in Qinghai Lake National Nature Reserve
Wenna Tu, Jiawei Yi, Yunyan Du, Nan Wang, Jiale Qian, Sheng Huang, Xiaoyue Wang
Biodiv Sci . 2022, (6): 21310 .  DOI: 10.17520/biods.2021310