Effect of Solidago canadensis invasions on soil nematode communities in Hangzhou Bay
Xu Xiangqin, Wang Yingying, Lu Qiang, Lin Zhihua, Chen Huili
Biodiv Sci . 2011, (5): 519 -527 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.09048