Multi-scale habitat selection of Chinese monal ( Lophophorus lhuysii) in Wolong National Nature Reserve, Sichuan
Hualin Yang, Yuehong Cheng, Tianxiang Zhou, Xi Feng, Qiang Hu, Guiquan Zhang, Jian Yang, Jindong Zhang, Bin Wang, Caiquan Zhou
Biodiv Sci . 2022, (7): 21535 .  DOI: 10.17520/biods.2021535