GIS analysis of the spatial relationship between plateau pika burrow distribution and vegetation distributional patterns
Bo Ma, Xiaoming Wang, Xiaoqing Liu, Zhenghuan Wang
Biodiv Sci . 2011, (1): 71 -78 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.08080