The drivers of plant taxonomic, functional, and phylogenetic β-diversity in the gobi desert of northern Qinghai-Tibet Plateau
Jianming Wang, Mengjun Qu, Yin Wang, Yiming Feng, Bo Wu, Qi Lu, Nianpeng He, Jingwen Li
Biodiv Sci . 2022, (6): 21503 .  DOI: 10.17520/biods.2021503