The view on functional changes of botanical gardens and the establishment of China’s national botanical garden system
Hai Ren, Xiangying Wen, Jingping Liao, Xiangci Zheng, Ming Yang, Ju Zhou
Biodiv Sci . 2022, (4): 22113 .  DOI: 10.17520/biods.2022113