Distribution patterns of medicinal plant diversity and their conservation priorities in the Qinghai-Tibet Plateau
Rensheng Zhao, Shijia Xu, Pengfei Song, Xiang Zhou, Yazhou Zhang, Yan Yuan
Biodiv Sci . 2022, (4): 21385 .  DOI: 10.17520/biods.2021385