Effects of tending on the functional traits and functional diversity of woody plants in a secondary tropical lowland rain forest
Xinghui Lu, Runguo Zang, Yi Ding, Jihong Huang, Xiusen Yang, Yadong Zhou
Biodiv Sci . 2015, (1): 79 -88 .  DOI: 10.17520/biods.2014174