Spatial distribution of tree species in a tropical karst seasonal rainforest in Nonggang, Guangxi, southern China
Yili Guo, Bin Wang, Wusheng Xiang, Tao Ding, Shuhua Lu, Yusong Huang, Fuzhao Huang, Dongxing Li, Xiankun Li
Biodiv Sci . 2015, (2): 183 -191 .  DOI: 10.17520/biods.2014126