Spatial distribution of tree species in a tropical karst seasonal rainforest in Nonggang, Guangxi, southern China
Yili Guo,Bin Wang,Wusheng Xiang,Tao Ding,Shuhua Lu,Yusong Huang,Fuzhao Huang,Dongxing Li,Xiankun Li
Biodiv Sci . 2015, (2): 183 -191 .  DOI: 10.17520/biods.2014126