Edward O. Wilson and the Theory of Island Biogeography
Enrong Yan, Xingfeng Si, Jian Zhang, Xiaoyong Chen
Biodiv Sci . 2022, (1): 22024 .  DOI: 10.17520/biods.2022024