Plant species diversity and dynamics in forests invaded by Moso bamboo ( Phyllostachys edulis) in Tianmu Mountain Nature Reserve
Shangbin Bai,Guomo Zhou,Yixiang Wang,Qianqian Liang,Juan Chen,Yanyan Cheng,Rui Shen
Biodiv Sci . 2013, (3): 288 -295 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.08258