The evolution and outlook of REDD-plus negotiation
Ming Xue,Shuhong Wu,Lidan An,Jiliang Xu
Biodiv Sci . 2013, (3): 383 -388 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.06023