Quantitative survey on exotic weeds in autumn in Nanjing
WU Hai-Rong, QIANG Sheng
Biodiv Sci . 2003, (5): 432 -438 .  DOI: 10.17520/biods.2003051