Concept and assessment method of ecosystem authenticity: The case of Changbai Mountains area
Nan Jiang, Weihua Xu, Juanjuan Zhao, Yi Xiao
Biodiv Sci . 2021, (10): 1288 -1294 .  DOI: 10.17520/biods.2020490