Quantitative study on the activity rhythm and home range of wild camels ( Camelus ferus) in the Kumtag Desert
Yunjia Wu, Yun Cheng, Lei Yuan, Shi Zhang, Shuo Zhang, Shaochuang Liu
Biodiv Sci . 2021, (9): 1206 -1214 .  DOI: 10.17520/biods.2021104