Research progress on the geographical isolation of terrestrial mammals
Lu Liu, Yao Chi, Zhaoning Wu, Tianlu Qian, Jiechen Wang
Biodiv Sci . 2021, (8): 1134 -1145 .  DOI: 10.17520/biods.2020476