A geometric morphometric dataset of stag beetles
Yijie Tong, Mengna Zhang, Josh Jenkins Shaw, Xia Wan, Xingke Yang, Ming Bai
Biodiv Sci . 2021, (9): 1159 -1164 .  DOI: 10.17520/biods.2021160