Genetic diversity of phytoplasmas: research status and prospects
Shaoshuai Yu, Qicong Xu, Caili Lin, Shengjie Wang, Guozhong Tian
Biodiv Sci . 2016, (2): 205 -215 .  DOI: 10.17520/biods.2015127