Species diversity of higher plant communities in Foping National Reserve
YUE Ming, REN Yi, DANG Gao-Di, GU Tian-Qi
Biodiv Sci . 1999, (4): 263 -269 .  DOI: 10.17520/biods.1999041