Experience and strategy of biodiversity data integration in Taiwan
Kwangtsao Shao, Kunchi Lai, Yungchang Lin, Chihjen Ko, Han Lee, Lingya Hung, Yuehchih Chen, Leesea Chen
Biodiv Sci . 2010, (5): 444 -453 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2010.444