Biodiversity and cold adaptive mechanisms of psychrophiles
Yuhua Xin,Yuguang Zhou,Xiuzhu Dong
Biodiv Sci . 2013, (4): 468 -480 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.13040