Myxomycete diversity in hilly forests of East China
Qun Dai,Shuzhen Yan,Huiqin Yao,Shuanglin Chen
Biodiv Sci . 2013, (4): 507 -513 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.07028