Bacterial diversity and ecological function in lake water bodies
Lijuan Ren,Dan He,Peng Xing,Yujing Wang,Qinglong Wu
Biodiv Sci . 2013, (4): 421 -432 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.12052