Priority plant communities for conservation in Northwest Yunnan
Yanni Zhang,Zhiming Zhang,Yupeng Geng,Xiaokun Ou,Shengjing Peng,Wenli Wang,Xin Feng,Jingwen Guo
Biodiv Sci . 2013, (3): 296 -305 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.10207