Species-area relationship in biological communities
Zhiyao Tang, Xiujuan Qiao, Jingyun Fang
Biodiv Sci . 2009, (6): 549 -559 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2009.09144