A review on the measurement of ecosystem multifunctionality
Wei Xu, Xin Jing, Zhiyuan Ma, Jin-Sheng He
Biodiv Sci . 2016, (1): 72 -84 .  DOI: 10.17520/biods.2015170