Plant biodiversity assessment of the ancient tea garden ecosystem in Jingmai of Lancang, Yunnan
Danhui Qi, Huijun Guo, Jingyun Cui, Caiyu Sheng
Biodiv Sci . 2005, (3): 221 -231 .  DOI: 10.1360/biodiv.040184